Hoera kindercentra

Verzekering

Een ongelukje zit soms in
een klein hoekje

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Als uw kind naar een van de Hoera kindercentra komt, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat. Hoezeer onze medewerkers dit ook proberen te voorkomen, een ongelukje zit soms in een klein hoekje.

Hoera kindercentra heeft een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA). Deze is van toepassing voor de dagopvang, het peuterprogramma en de BuitenSchoolse Opvang.

Schade waarvoor Hoera kindercentra aansprakelijk gesteld kan worden, is daarmee verzekerd. Dat kan het geval zijn als door schuld of nalatigheid van Hoera kindercentra iemand anders schade ondervindt.

Hoera kindercentra

Hoera kindercentra

Het gaat daarbij NIET om het zoekraken of beschadigen van kleding en meegebrachte spullen zoals speelgoed, camera’s, mobiele telefoons, enz. Ook de kosten van gebitsbeschadiging en/of tandheelkundige behandeling vallen NIET onder de aansprakelijkheid van Hoera kindercentra. In alle gevallen beoordeelt de verzekering of ontstane schade wel of niet vergoed zal worden.

Mocht uw kind zelf schade aanrichten aan spullen van Hoera of aan (spullen van) een ander kind, dan valt deze schade onder de eigen Wettelijke Aansprakelijkheids- verzekering die u als ouder dient af te sluiten. Dit geldt óók als uw kind onder begeleiding van een van de medewerkers van Hoera is.

“Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.„

Rudie Peeters
Hoera kindercentra