2018-Hoera kindercentra-Dreumes op arm-bedenkelijk.jpg

Ontwikkelingsgroepen

Passende kinderopvang in
je eigen omgeving

Hoera en PSW Junior

Sommige kinderen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig om de doorstroom naar (regulier) onderwijs te vergemakkelijken. Hoera is de samenwerking aangegaan met PSW Junior om kinderen van 2 tot 5 jaar met een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking te ondersteunen. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen op deze manier gebruik kunnen maken van passende kinderopvang in hun eigen omgeving. Daarnaast willen we de integratie met de reguliere kinderopvang vergemakkelijken. Momenteel hebben we in Heythuysen en Panningen een groep waar medewerkers van PSW Junior op een locatie van Hoera een groepje kinderen begeleiden.

Hoera kindercentra

De medewerkers gaan spelenderwijs aan de slag met de ontwikkelingsachterstand van een kind op het gebied van taal en spraak, motoriek, zelfredzaamheid of schoolse vaardigheden. Zij worden daarbij ondersteund door gedragsdeskundigen en therapeuten van PSW. Deelname aan de ontwikkelingsgroepen kan verschillende doelen hebben:

  • observatie en diagnostiek, een beter beeld van het kind krijgen;
  • het kind leren spelen, alleen en met andere kinderen;
  • ouders ondersteunen zodat zij (nog) beter kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau/ ontwikkelingsvragen van hun kind;
  • de ontwikkeling van het kind stimuleren;
  • het kind schoolse vaardigheden aanleren;
  • het kind voorbereiden op deelname aan (regulier) onderwijs;
  • ouders in contact laten komen met andere ouders.

De kinderen krijgen veel aandacht in een kleine groep, ze worden gericht gestimuleerd in hun ontwikkeling en spelen met ontwikkelingsgericht spelmateriaal. Binnen het aanbod staat integratie centraal; kinderen van de ontwikkelingsgroep doen zoveel mogelijk mee in de reguliere groep(en).

Kinderen die (bijna) toe zijn aan een overstap naar school, leren schoolse vaardigheden zoals wachten op een beurt, op een stoel blijven zitten, om hulp vragen en zelfstandig werken. Ook is er aandacht voor vaardigheden op het gebied van zelfredzaamheid, zoals jas aan- en uittrekken en zindelijkheid. Ouders worden nauw betrokken bij de ontwikkelingsgroep; het proces van hun kind wordt samen met hen bepaald.

Contactgegevens PSW

Wilt u meer weten over de ontwikkelgroepen van PSW? 

T: 0475-474400
E: info@psw.nl 

Ons aanbod - PSW Junior