Hoera kindercentra

Veiligheid-Gezondheid-GGD

GGD inspectie en
Risico-Inventarisatie (RIE)

Risico-Inventarisatie-Evaluatie (RIE)

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Daarbij zien ze vaak geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet kan en wat wel en niet gevaarlijk is. In de tussentijd is veilige omgeving daarom van groot belang.

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving. Iedere kinderopvangorganisatie moet een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitvoeren, om zo inzicht te geven in de veiligheids- en gezondheidsrisico's die de opvang van kinderen met zich mee brengt. Binnen de dagopvang en de buitenschoolse opvang wordt er gekeken welke veiligheids-risico's en gezondheidsrisico's er naar voren komen.

Hoera kindercentra

Hoera kindercentra

Hygiëne en veiligheid

Hygiëne en veiligheid staan bij Hoera kindercentra hoog in het vaandel. Zo moeten de kinderen altijd de handen wassen voor het eten en na een toiletbezoek. De dagopvang moet aan een aantal veiligheidseisen voldoen, bijvoorbeeld veiligheidsstrips op de deuren, veilige stopcontacten, enz. Om de risico's te verkleinen wordt er gewerkt met ongelukkenformulieren, medicijnenformulieren en huisregels. Verder is er op iedere locatie een ontruimingsplan en zijn de pedagogisch medewerkers op de hoogte van wat er van ze verwacht wordt tijdens een ontruiming, en zijn er overal BHV-ers.

Op iedere locatie is er een pedagogisch medewerker speciaal verantwoordelijk voor de risico-inventarisatie.