Hoera kindercentra

Veiligheid-Gezondheid-GGD

GGD inspectie en
Risico-Inventarisatie (RIE)

Een veilige en gezonde omgeving

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Daarbij zien ze vaak geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet kan en wat wel en niet gevaarlijk is. In de tussentijd zorgen wij voor een veilige omgeving.

Als kinderopvangorganisaties willen we bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind, in een gezonde omgeving. We werken met een veiligheids- en gezondheidsbeleid waarin voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang wordt beschreven, hoe grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt kunnen worden. Deze risico’s zijn verdeeld in drie categorieën: veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Ieder kwartaal evalueert het team één categorie en stelt dit zo nodig bij.

Daarnaast leren kinderen in de dagelijkse praktijk, begeleid door onze medewerkers, om te gaan met kleine veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Denk aan; leren wat scherp is, heet is, of nog te hoog is, maar ook aan het belang van het insmeren met zonnebrandcrème bij het buitenspelen op een warme, zonnige dag.

Hoera kindercentra

Hoera kindercentra

Hygiëne en veiligheid

Hygiëne en veiligheid staan bij Hoera kindercentra hoog in het vaandel. Zo maken medewerkers kinderen bewust van het handen wassen voor het eten en na een toiletbezoek. De dagopvang moet aan een aantal vaste veiligheidseisen voldoen, bijvoorbeeld veiligheidstrips op de deuren en veilige stopcontacten.
Ook zijn er vaste voorschriften en protocollen om risico’s te beperken. Denk hierbij aan het hitte-protocol en het protocol veilig slapen. Verder hebben al onze pedagogisch medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en is er op iedere locatie een ontruimingsplan. Pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van wat er van ze verwacht wordt tijdens een ontruiming en iedere locatie heeft BHV’ers.