2016-Hoera kindercentra-PM schrijven schriftje

Tips & klachten

Bij Hoera hechten we groot belang
aan een open cultuur

We blijven graag leren en in ontwikkeling; dus heeft u tips of verbeterpunten, laat het ons dan gerust weten.

Bent u ergens niet tevreden over, gaat u dan in gesprek met de direct betrokkene(n). Voor zaken die in de groep van uw kind(eren) spelen, is dit bv. de pedagogisch medewerker.
Het is voor iedereen het prettigst om een klacht zo snel mogelijk te bespreken en af te handelen. Komt u er samen niet uit dan kunt u altijd terecht bij de assistent-leidinggevende, de manager of de directeur.

Desgewenst kan er bij het "klachtenloket Kinderopvang" gevraagd worden om advies en/ of bemiddeling.

0900-1877

Ouders en oudercommissies kunnen er ook voor kiezen een geschil aanhangig te maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang. In het stroomschema kunt u dit stap voor stap terugvinden.