Hoera kindercentra

Peuterprogramma / VVE

Veel aandacht voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden

Algemene informatie

Het begrip 'peuterspeelzaal' is de afgelopen jaren vervangen door 'peuterprogramma'. Het peuterspeelzaal-programma is  geïntegreerd in de peutergroep van de kinderdagopvang; er zijn geen aparte groepen meer.

Bij Hoera kindercentra nemen alle kinderen van 2 tot 4 jaar, samen deel aan hetzelfde peuterprogramma. In dit programma besteden we veel aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden en er is speciale aandacht voor de spraaktaal-ontwikkeling. We werken met een voor de peuters herkenbare structuur en dagindeling. Dit alvast ter voorbereiding op de basisschool.

Bekijk onze locaties

Hoera kindercentra

Bij Hoera kunt u er voor kiezen uw kind alleen tijdens het peuterprogramma te laten komen. Maar uw kind kan ook de hele dag of dagdelen naar Hoera komen (dagopvang). Alle kinderen nemen deel aan hetzelfde peuterprogramma.

Hoera kindercentra

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Bij Hoera werken we in het peuterprogramma met het erkende VVE-programma Uk & Puk. Dit programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie is speciaal ontwikkeld om kinderen voor te bereiden op de basisschool en om eventuele (taal)achterstanden tijdig te signaleren zodat eraan gewerkt kan worden. Samenwerking en onderlinge afstemming met de diverse basisscholen is hierbij heel belangrijk. Kinderen met een (taal)achterstand kunnen extra dagdelen aan het peuterprogramma deelnemen. Zodat hun kans om de achterstand weg te werken, wordt vergroot.

Maakt u alleen gebruik van het peuterprogramma? En heeft u daarom geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruikmaken van de financieel aantrekkelijke gemeentelijke regeling. De verklaring die u hiervoor nodig hebt, vindt u onder "Aanmelden/ Inschrijven". Het is afhankelijk van de gemeente welk uurtarief er geldt.