2018-Hoera kindercentra-Baby tijgeren.jpg

Aanbod en tarieven

Ons aanbod in 2024

Aanbod Hoera kindercentra 2024

 

Via onderstaande links vindt u per gemeente uitgebreide informatie over ons aanbod en tarieven in 2024 voor:

  • dagopvang 
  • peuterprogramma
  • buitenschoolse opvang (BSO)

 

 

Verder kunt u hieronder informatie vinden over:
- Tabellen Kinderopvangtoeslag (KOT);
- Rekenmodule, zie direct wat kinderopvang u kost;
- Flexibele en verlengde opvang;
- VakantiePret-Uren (VPU);
- De netto uurprijs van Hoera.

 

 

Flexibele opvang

Reguliere opvang bij Hoera is er tussen 07.30 en 18.00 uur.
Werkt u op wisselende dagen en tijden? Bij Hoera kindercentra bieden we ook flexibele opvang. Hieronder verstaan we alle opvang die niet onder reguliere opvang valt. Voor flexibele opvang betaalt u een toeslag op het standaarduurtarief en er gelden termijnen voor het aanvragen.
(Zie tabel 'Aanvraagtermijn flexibele opvang en VPU 2023' beneden.)

Verschillende locaties hebben aparte flexgroepen maar er kunnen ook enkele flexibele plaatsen in een reguliere groep beschikbaar zijn. Meer informatie over onze flexibele opvang vindt u in "Aanbod en tarieven Hoera" van uw gemeente (zie boven).

 

2017-Hoera kindercentra-De Groenling twee peuters dansen.jpg

Verlengde opvang

Bij Hoera is er ook verlengde opvang mogelijk. Reguliere opvang bij Hoera is er tussen 07.30 en 18.00 uur. 
Kinderen kunnen na aanmelding:
- eerder komen, tussen 06.30 en 07.30 uur;
- of langer blijven, tussen 18.00 en 18.30 uur.

 Meer informatie over onze verlengde opvang vindt u in "Aanbod en tarieven Hoera" van uw gemeente (zie boven).

Opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen: Vakantiepret-uren

Wanneer u gebruik wilt maken van opvang tijdens schoolvakanties en studiedagen, dan kan dat met 'Vakantiepret-uren'. 
Vakantiepret-uren neemt u altijd af in combinatie met een BSO-contract. Voor VPU gelden de aanvraagtermijnen zoals voor flexibele opvang. 

 

 

 

Kinderopvang duur? Niet bij Hoera kindercentra!

Wat biedt Hoera voor deze tarieven?

Opvangorganisaties met elkaar vergelijken is nog niet zo gemakkelijk. Met een lager uurtarief bent u namelijk niet altijd goedkoper uit! 

Wilt u hierover meer weten? Lees dan verder onder Prijs/ kwaliteit en reken uit wat de opvang bij Hoera u kost in onze Rekenmodule.

Hoera kindercentra

“Kinderopvang duur?
Niet bij Hoera kindercentra!„