Foto website-Loketje open

Hoera kindercentra:
onze visie en kernwaarden

Hoera staat voor...onze visie

Hoera: samen spelen, ontdekken en opgroeien, wij lopen met je mee!
 

Over Hoera kindercentra

Bij Hoera lopen wij graag een stukje mee op het levenspad van kinderen en hun ouders. We zoeken daarbij steeds ‘de juiste schoen’ bij elke ontwikkelingsfase van een kind. Dat doen we in onze dagopvang (0-4 jaar), peuterprogramma (2-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en gastouderopvang (0-13 jaar), in de gemeenten Leudal, Nederweert, Peel en Maas, en Weert.

Hier creëren we, dicht bij huis, een veilige en vertrouwde omgeving waar kinderen samen opgroeien. Een stabiele basis die de ruimte geeft om te ontdekken en zich spelenderwijs te ontwikkelen.

Elk kind is uniek en verdient de kans zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wij dragen hieraan bij in pedagogisch partnerschap met ouders, maar ook samen met school, vrijetijdsverenigingen en welzijn. We bouwen aan kindcentra voor kinderen van nul tot dertien jaar. Waar wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen en met een eenduidige pedagogische benadering. Waar er oprechte aandacht is voor kinderen en ze in hun brede ontwikkeling worden gestimuleerd en begeleid. Zodat ze straks stevig in hun schoenen staan en verder op pad kunnen, naar een eigen plek in de maatschappij.

Positief pedagogisch klimaat

We willen dat kinderen bij Hoera zich veilig, prettig en vertrouwd kunnen voelen. Deze basis geeft kinderen de ruimte om op onderzoek uit te gaan, te ontdekken en spelenderwijs te leren. Elk kind is uniek en we willen het de kans geven zich optimaal te ontwikkelen.

 

Missie, visie en kernwaardes van Hoera:
"De Schoenenwinkel van Hoera" - we zoeken voor ieder kindervoetje de juiste schoen.

2018-04, De schoenenwinkel, missie,visie, kernwaarden-website1-2

2018-04, De schoenenwinkel, missie,visie, kernwaarden-website3-4

Maatschappelijk betrokken - Brede lokale samenwerking

Hoera kindercentra richt zich op de opvang én ontwikkeling van kinderen. We doen dat allereerst in samenwerking met ouders, maar bewust ook met onderwijs, verenigingen en welzijn.

We streven naar kindcentra waar kinderen van nul tot dertien jaar met elkaar opgroeien; spelen, ontdekken, leren, ontwikkelen. Waar wordt gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en waar kinderen terecht kunnen voor een zo breed mogelijk pakket aan activiteiten op het gebied van educatie, opvang, welzijn en ontwikkeling.

Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.

Bij voorkeur zijn onze locaties te vinden in een basisschool, sportcomplex of andere maatschappelijke voorziening. Door deze brede lokale samenwerking ontstaan meer mogelijkheden: om de ontwikkeling van kinderen optimaal te begeleiden én om de voorzieningen in het dorp of de wijk zo breed mogelijk te houden.

Onze visie op (integrale) kindcentra en (duaal) leiderschap

Hoera werkt al vele jaren samen met het onderwijs; bijna al onze locaties zijn gevestigd in een school. Maar we werken ook samen met vrijetijdsverenigingen en organisaties op het gebied van welzijn, opvoedingsondersteuning en zorg. Hoera maakt onderdeel uit van de Unitus-groep, samen met de welzijnsorganisaties Vorkmeer, Synthese en Punt welzijn.

 

De voordelen van Hoera kindercentra

Pedagogisch beleid

  • Het bieden van emotionele veiligheid
  • Ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • Ontwikkelen van sociale competenties

Meer informatie

Ontwikkelingsgroepen

  • De ontwikkeling van je kind stimuleren
  • Je kind schoolse vaardigheden aanleren
  • Je kind voorbereiden op deelname aan (regulier) onderwijs

Meer informatie

“Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.„

Rudie Peeters
Hoera kindercentra