2018-Hoera kindercentra-Baby op arm-gespiegeld

Aanmelden-inschrijven

Aannamebeleid bij
Hoera kindercentra

2018, Hoera kindercentra-Babyoogjes draagzak.jpg

Aanmelden

U kunt uw kind(eren) tussen 0 en 13 jaar aanmelden bij één van onze locaties, door het inschrijfformulier van de betreffende locatie in te vullen, en op te sturen naar ons Servicepunt. Dit kan per post of via mail. Ook als u zwanger bent kunt u uw kindje al inschrijven voor een plek bij een van onze Hoera locaties!

Aannamebeleid

De volgorde van plaatsing wordt bepaald door de datum van inschrijving. Dit is de datum waarop het inschrijfformulier bij Servicepunt Hoera binnenkomt. Alle kinderen zijn van harte welkom bij Hoera kindercentra, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Ook voor kinderen met een beperking en hun ouders kijken we graag samen naar de mogelijkheden voor opvang in een van onze groepen.

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat we in ieder geval ongeveer twee weken nodig hebben om uw aanvraag in te plannen en te regelen op de locatie van uw keuze.


Op deze pagina vindt u ook:

- Onze inschrijfformulieren
- Gemeentelijke regeling tegemoetkoming kosten
- Wijziging of beëindiging doorgeven

 

 

 

Inschrijven

Vul het inschrijfformulier van de door u gewenste locatie in, en stuur of mail dit naar Servicepunt Hoera.

Onderstaand vindt u de inschrijfformulieren van alle locaties.

Hoera kindercentra

T.a.v. Servicepunt Hoera
Kerkstraat 32
5981 CG Pannningen

Gemeentelijke regeling

Indien u alleen gebruikmaakt van het peuterprogramma en géén recht hebt op kinderopvangtoeslag, kunt u gebruikmaken van de gemeentelijke regeling. Hiervoor dient u een verklaring in te vullen en gevraagd bewijsstuk te overleggen.

Hoera kindercentra

Wijzigen of beëindigen

Wanneer u iets in de opvang wilt wijzigen, (extra) vakantiepret-uren wilt kopen of wanneer u de opvang wilt beëindigen, geef dit dan s.v.p. altijd schriftelijk of via e-mail door aan Servicepunt Hoera.

Voor het beëindigen van (een gedeelte van) de opvang hanteren wij géén langdurige opzegtermijn. Opzeggen dient vóór de 20e van de maand te gebeuren, dan eindigt de opvang per de 1e van de volgende maand.

Contactgegevens

Geef wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer s.v.p. ook altijd door aan Servicepunt Hoera.

Hoera kindercentra
T.a.v. Servicepunt Hoera
Kerkstraat 32
5981 CG Pannningen

“Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.„

Rudie Peeters
Hoera kindercentra