2018-Hoera kindercentra-Baby op arm-gespiegeld

Aanmelden-inschrijven

Aannamebeleid bij
Hoera kindercentra

 


2018, Hoera kindercentra-Babyoogjes draagzak.jpg

Aannamebeleid

De volgorde van plaatsing wordt bepaald door de datum waarop uw digitale inschrijving bij Servicepunt Hoera binnenkomt. Alle kinderen zijn van harte welkom bij Hoera kindercentra, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Ook voor kinderen met een beperking en hun ouders kijken we graag samen naar de mogelijkheden voor opvang in een van onze groepen.

Zodra u zwanger bent, kunt u uw kindje inschrijven voor een plek op een van onze locaties!

Houdt u er s.v.p. rekening mee dat we ongeveer twee weken nodig hebben om uw aanvraag in te plannen en te regelen op de locatie van uw keuze.

NB: Wanneer u binnen 24 uur geen automatische bevestiging ontvangt via mail, neemt u dan s.v.p. contact op met Servicepunt Hoera, T: 077-3589797. 

* U kunt uw kind(eren) van 0 tot 13 jaar digitaal aanmelden voor één van onze locaties, via de bovenstaande link.

Klik op INSCHRIJVEN: In het menu kiest u voor dagopvang  of peuterprogramma of buitenschoolse opvang. 

Bij 'Aanbod en tarieven' kunt u de mogelijkheden per locatie bekijken.

Op deze pagina vindt u verder:

- Gemeentelijke regelingen peuterprogramma (Verklaringen Leudal, Nederweert, Weert, Peel en Maas)
- BSO voor iedereen (regeling gemeente Weert)
- Wijziging of beëindiging doorgeven
- Contactgegevens Servicepunt Hoera

Gemeente Weert-Peuterprogramma

Alle kinderen van 2-4 jaar kunnen deelnemen aan het peuterprogramma, als voorbereiding op de basisschool.  Ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruikmaken van de gemeentelijke regeling. Hiervoor dient  u een verklaring in te vullen en het gevraagde bewijsstuk te overleggen.

 

 

Gemeente Weert-'BSO voor iedereen'

Alle kinderen van 4-8 jaar in de gemeente Weert kunnen 1 dag per week naar de BSO in hun eigen buurt! De gemeente maakt dit mogelijk. Ook als ouders niet werken en geen kinderopvangtoeslag ontvangen, mag het kind komen. Aanmelden kan met onderstaand formulier.  

 

 

Gemeentelijke regeling-verklaring

Om gebruik te kunnen maken van het peuterprogramma via de gemeentelijke regeling, dient u een verklaring in te vullen en gevraagd bewijsstuk te overleggen.
Elke gemeente heeft een eigen formulier:

Hoera kindercentra

Wijzigen of beëindigen

Wanneer u iets in de opvang wilt wijzigen, (extra) vakantiepret-uren wilt kopen of wanneer u de opvang wilt beëindigen, geef dit dan s.v.p. altijd door aan Servicepunt Hoera/ via Hoera ouderportaal.

Contactgegevens

Geef wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer s.v.p. ook altijd door aan Servicepunt Hoera.

Hoera kindercentra
T.a.v. Servicepunt Hoera
Kerkstraat 32
5981 CG Pannningen

“Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.„

Rudie Peeters
Hoera kindercentra