2018-Hoera kindercentra-Baby op arm-gespiegeld

Aanmelden-inschrijven

Aannamebeleid bij
Hoera kindercentra

2018, Hoera kindercentra-Babyoogjes draagzak.jpg


Wachtlijsten

- Gezien de huidige wachtlijsten is het verstandig om tijdig in te schrijven. Weet u al dat u straks opvang nodig heeft? Maak dan uw aanmelding zo snel mogelijk compleet. Op dit moment lukt het ons helaas niet op elke locatie om aan alle vragen te voldoen.

Buitenschoolse opvang

- Heeft u nu al dagopvang bij Hoera en wilt u straks ook gebruikmaken van onze BSO? Dan dient u hiervoor opnieuw in te schrijven! Ook in onze BSO's gelden momenteel wachtlijsten, dus doet u dit ook tijdig.

Plaatsingsbeleid

Alle kinderen zijn van harte welkom bij Hoera kindercentra, ongeacht geloof of culturele achtergrond. Bij kinderen met een beperking, of kinderen die om een andere reden (veel) extra aandacht nodig hebben, bekijken we samen met ouders of er mogelijkheden zijn voor opvang in een van onze groepen.

Inschrijving

- Zodra u zwanger bent, kunt u uw kindje inschrijven voor een plek op een van onze locaties.

- Alle inschrijvingen behandelen wij op volgorde van binnenkomst. Of en wanneer uw kindje geplaatst kan worden, is verder ondermeer afhankelijk van de gevraagde locatie, de beschikbare plaatsen, de leeftijdsgroep en de gewenste dag(delen). U leest hierover meer in ons plaatsingsbeleid.

- Wij doen daarbij ons uiterste best om zoveel mogelijk ouders en kinderen een plek te bieden, dit uiteraard binnen de (pedagogische) wettelijke kaders.

- U hoort 3-4 maanden van te voren of er plek is op de gevraagde dag(en).  Op dit moment kunnen wij helaas niet altijd aan alle vragen van ouders voldoen.

* U kunt uw kind(eren) van 0 tot 13 jaar digitaal aanmelden voor één van onze locaties, via de bovenstaande link.

Klik op INSCHRIJVEN: In het menu kiest u voor dagopvang  of peuterprogramma of buitenschoolse opvang. 

Bij 'Aanbod en tarieven' kunt u de mogelijkheden per locatie bekijken.

NB: Wanneer u binnen 24 uur geen automatische bevestiging ontvangt via e-mail. neemt u dan s.v.p. contact op

met Servicepunt Hoera, T: 077- 3589797.

Op deze pagina vindt u verder:

- Gemeentelijke regelingen peuterprogramma (Verklaringen Leudal, Nederweert, Weert, Peel en Maas)
- BSO voor iedereen (regeling gemeente Weert)
- Wijziging of beëindiging doorgeven
- Contactgegevens Servicepunt Hoera

Gemeente Weert-Peuterprogramma

Alle kinderen van 2-4 jaar kunnen deelnemen aan het peuterprogramma, als voorbereiding op de basisschool.  Ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, kunnen gebruikmaken van de gemeentelijke regeling. Hiervoor dient  u een verklaring in te vullen en het gevraagde bewijsstuk te overleggen.

 

 

Gemeente Weert-'BSO voor iedereen'

Alle kinderen van 4-8 jaar in de gemeente Weert kunnen 1 dag per week naar de BSO in hun eigen buurt! De gemeente maakt dit mogelijk. Ook als ouders niet werken en geen kinderopvangtoeslag ontvangen, mag het kind komen. Aanmelden kan met onderstaand formulier.  

 

 

Gemeentelijke regeling-verklaring

Om gebruik te kunnen maken van het peuterprogramma via de gemeentelijke regeling, dient u een verklaring in te vullen en gevraagd bewijsstuk te overleggen.
Elke gemeente heeft een eigen formulier:

Hoera kindercentra

Wijzigen of beëindigen

Wanneer u iets in de opvang wilt wijzigen, (extra) vakantiepret-uren wilt kopen of wanneer u de opvang wilt beëindigen, geef dit dan s.v.p. altijd door aan Servicepunt Hoera/ via Hoera ouderportaal.

Contactgegevens

Geef wijzigingen van adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer s.v.p. ook altijd door aan Servicepunt Hoera.

Hoera kindercentra
T.a.v. Servicepunt Hoera
Kerkstraat 32
5981 CG Pannningen

“Zodat ook kinderen die extra zorg of aandacht nodig hebben, zo veel mogelijk in de eigen omgeving kunnen opgroeien.„

Rudie Peeters
Hoera kindercentra