Hoera kindercentra-BSO jongens aan tafel

Buitenschoolse opvang

Professionele opvang in huiselijke sfeer,
bij u in de buurt.

Buitenschoolse opvang bij Hoera

De BSO van Hoera kindercentra is er voor kinderen die naar de basisschool gaan (4-13 jaar). Hoera heeft*:

  • voorschoolse opvang (VSO)
  • naschoolse opvang (NSO)
  • opvang op woensdag- en vrijdagmiddag
  • vakantiepret-uren in schoolvakanties.

* Het aanbod kan per locatie verschillen.

Elke werkdag, gedurende 40 schoolweken per jaar is er buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang kunt u afnemen als reguliere opvang (op vaste dagen) of als flexibele opvang (volgens flexibel rooster).
Buiten onze standaard openingstijden kunt u de opvang uitbreiden met verlengde opvang. 

En in de schoolvakanties zijn er onze vakantiepret-uren (lees hierover verder op deze pagina).

2017-Hoera kindercentra-De Groenling twee peuters dansen.jpg

'BSO voor iedereen'-gemeente Weert

In deze folder vindt u informatie over de 'BSO voor iedereen'-regeling van de gemeente Weert . Alle kinderen in Weert van 4-8 jaar kunnen 1 dag in de week naar de BSO in hun eigen wijk. Oók als u als ouder geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

 

Hoera kindercentra

Reguliere BSO

Reguliere buitenschoolse opvang is opvang waarbij op vaste dagen per week VSO en/ of NSO wordt afgenomen.
Afname is altijd 40 weken per jaar, minimale afname van 1 dagdeel per week.

Reguliere buitenschoolse opvang kan voorschoolse opvang (VSO) en/ of naschoolse opvang (NSO) zijn tussen 07.30 en 18.00 uur.

Meer hierover leest u in ons Aanbod en tarieven.

Verlengde BSO

Hoera kindercentra biedt ook verlengde opvang aan voor alle soorten van reguliere, flexibele en vakantieopvang. Verlengde opvang is op aanvraag mogelijk, elke werkdag 's ochtends vanaf 06.30 uur en 's avonds tot 18.30 uur.

U kunt zowel structureel als incidenteel gebruikmaken van verlengde opvang. Voor verlengde opvang betaalt u het standaarduurtarief.

Hoera kindercentra

Flexibele buitenschoolse opvang

Werkt u op wisselende dagen en tijden? Bij flexibele BSO geeft u van tevoren door wanneer uw kind naar Hoera komt. Ook bij flexibele BSO kunt u kiezen uit VSO, NSO of BSO op woensdag- en vrijdagmiddag, én verlengde openingstijden (zie boven).

Onder flexibele opvang verstaan we alle opvang die niet onder reguliere opvang valt. Voor flexibele opvang betaalt u een toeslag bovenop het standaarduurtarief.

Opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen:
Vakantiepret-uren

Tijdens schoolvakanties en studiedagen is Hoera elke werkdag geopend van 07.30-18.00 uur. Verlengde opvang is op aanvraag mogelijk van 06.30-07.30 uur en 's avonds tot 18.30 uur.

Wanneer u gebruik wilt maken van opvang tijdens schoolvakanties, dan kan dat met 'Vakantiepret-uren'. Vakantiepret-uren kunt u alleen afnemen náást een BSO-contract.

 

Hoera kindercentra