Hoera kindercentra

Verzekering

Een ongelukje zit in
een klein hoekje

Als uw kind naar een gastouder gaat, kan er altijd iets gebeuren waardoor er schade ontstaat.
Hoezeer de gastouder dit ook probeert te voorkomen, een ongelukje zit soms in een klein hoekje.

Gastouders

Bij Hoera gastouderopvang moeten alle gastouders jaarlijks kunnen aantonen dat zij een verzekering hebben met dekking van de risico's bij bedrijfsmatige activiteiten. Gastouders hebben de mogelijkheid zo'n (aanvullende) verzekering voordelig via Hoera gastouderopvang af te sluiten bij AON. In dit geval kunnen zij bij AON ook andere verzekeringen met collectiviteitskorting afsluiten.

Vraagouders

Mocht uw kind echter zelf schade aanrichten aan spullen van de gastouder of aan (spullen van) een ander kind, dan valt deze schade onder de eigen Wettelijke Aansprakelijkheids- verzekering die u als ouder dient af te sluiten. Dit geldt óók als uw kind onder begeleiding van de gastouder is.