Hoera kindercentra

Nieuws

23 maart 2023

Rapport waarschuwt: “prijsplafond is noodzakelijke voorwaarde voor gratis kinderopvang”

De BMK is voorstander van het afschaffen van de foutgevoelige, complexe Kinderopvangtoeslag, en de stap die het kabinet neemt om dit te vervangen door bijna gratis kinderopvang. Maar wij waarschuwen ook.

Loes Ypma (voorzitter BMK): “Laten we niet naïef zijn. Dit is goed nieuws voor ouders, onder één voorwaarde. Er bestaat namelijk een aanzienlijke kans op prijsstijgingen, door de combinatie van schaarste, organisaties met een winstoogmerk én het ontbreken van financiële regels zoals een grens aan de prijs en de winst. Uit het vandaag verschenen rapport blijkt dat dit eenvoudig is op te lossen. Een prijsplafond pakt het risico op het prijsopdrijvend effect op een directe manier aan en voorkomt dat prijzen stijgen. Het is niet ingewikkeld in te voeren en past bij de verdere transitie naar gratis kinderopvang en samenwerking met het onderwijs. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dus kabinet; zorg dat er een prijsplafond komt en verbied winstuitkeringen. Dat is een doeltreffende, eenvoudige oplossing én de beste garantie dat geld dat voor kinderopvang is bedoeld, ook daadwerkelijk bij kinderen terecht komt”. Lees hier het hele bericht: