Hoera kindercentra

Nieuws

3 april 2017

Ontwikkelrecht van 16 uur per week voor ieder kind

“Voor alle kinderen tot 4 jaar een ontwikkelrecht van 16 uur per week.” Die oproep doen de vertegenwoordigers van de organisaties in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk, het sociaal werk, het onderwijs en de gemeenten via de SER aan het nieuwe kabinet. Hiermee volgen zij adviezen van de Taskforce Onderwijs en Kinderopvang en de Sociaal Economische Raad (SER).

Gezamenlijke tekst

De PO-Raad, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Sociaal Werk Nederland en de VNG zetten hun handtekening onder een gezamenlijke tekst, waarin zij een ontwikkelrecht van 16 uur per week introduceren voor kinderen totdat zij naar de basisschool gaan. Daarmee ‘stimuleren we de ontwikkeling van jonge kinderen én de arbeidsparticipatie van ouders’, stelt de tekst.

Hoera kindercentra

Basisvoorziening

Om het ontwikkelrecht zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk te maken ‘komt er onder regie van gemeenten een basisvoorziening die zo goed als mogelijk dient aan te sluiten op het basisonderwijs. De mogelijkheden hiertoe worden versterkt door het (wettelijk) mogelijk te maken dat onderwijs- en kinderopvanginstellingen intensief samenwerken of in één organisatie kunnen opgaan. De inrichting van dergelijke voorzieningen is afhankelijk van lokaal maatwerk en de behoeften in buurt of dorp. Voor het financiële beeld levert voorgaande een intensivering op van 400 miljoen euro structureel.’ De partijen overhandigen hun statement aan Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hopen dat deze tekst in een toekomstig regeerakkoord wordt opgenomen.”

Bron: Kinderopvang Totaal