Hoera kindercentra

Nieuws

9 februari 2023

Onderhandelingsakkoord cao kinderopvang

De deelnemende partijen aan de cao-onderhandelingen zijn tot een akkoord gekomen. Dit wordt op korte termijn voorgelegd aan de achterban om zo snel mogelijk in werking te kunnen treden.