Hoera kindercentra

Nieuws

3 april 2024

Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang

Vanaf 1 juli 2024 veranderen de kwaliteitseisen voor de buitenschoolse opvang (bso) en de dagopvang. De bso kan door de aanpassingen meer activiteiten aanbieden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. In de dagopvang mogen beroepskrachten in opleiding onder voorwaarden een ‘vast gezicht’ (vaste beroepskracht) zijn voor de kinderen. Deze aanpassing moet werkdruk en roosterproblemen door personeelstekort verminderen.

Buitenschoolse opvang - Wat verandert er?
De houder is verplicht om de beroepskracht-kindratio (BKR) vanaf 1 juli 2024 op het niveau van kindercentrum te berekenen en niet meer op groepsniveau. Hierdoor komt er meer ruimte om groepen in te delen op basis van de behoefte en ontwikkeling van kinderen. Een groep mag maximaal 30 kinderen tellen.
Daarnaast mag de houder anders gekwalificeerde beroepskrachten formatief inzetten. Het gaat om mensen die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen door een andere beroepsachtergrond, talent of expertise, bijvoorbeeld professionele musici of sporters. Deze beroepskrachten moeten wel een pedagogische module hebben voltooid.
Tijdens schoolvrije dagen (waaronder vakanties) kan een houder eenvoudiger kinderen in een ander kindercentrum van dezelfde houder onderbrengen. Dit hoeft niet meer in een overeenkomst tussen de ouder en de houder te staan.

Dagopvang - Wat verandert er?
De houder kan een beroepskracht in opleiding als vaste beroepskracht (vast gezicht) inzetten. Dit mag alleen als de beroepskracht in opleiding het eerste leerjaar heeft afgerond. 

• Op dagen dat de beroepskracht in opleiding werkt op de stamgroep, moet ten minste één gekwalificeerde beroepskracht daar ook werken. 
• Maximaal de helft van de formatie op een kindercentrum mag uit beroepskrachten in opleiding bestaan.

Lees hier meer