Hoera kindercentra

Nieuws

15 mei 2024

Nieuw kindcentrum-concept in Kessel-Eik

In Kessel-Eik zetten we bedreigingen om in kansen: de kindaantallen liepen terug op deze kleine school-locatie maar Hoera en Prisma starten juist hier een nieuw kindcentrum, waar onderwijstijd en BSO in elkaar gevlochten worden. Zo ontstaat voor kinderen een speel-leer-dag waarbij onderwijs en buitenschoolse opvang elkaar afwisselen. Er is dan veel meer ruimte voor het aanbieden van activiteiten die de ontwikkeling van kinderen breder stimuleren. Dat zorgt ook voor een gezonde afwisseling op een dag en een goede balans tussen concentratie en ontspanning. Bovendien kunnen kinderen de hele dag doorbrengen met al hun vriendjes en vriendinnetjes.