Hoera kindercentra

Nieuws

11 april 2018

Hoera Maasbree 1e "Babyspecialistisch kinderdagverblijf" van NL!

 

2018-04, Licentie Hoera Maasbree-deBabyspecialist

Hoera Maasbree de Violier werkt met horizontale groepen. Om ieder kind een evenwichtige basis te kunnen bieden, werken we in de babygroep met speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. Medewerkers met extra gevoel en affiniteit voor baby's, die de opleiding tot deBabyspecialist hebben gevolgd bij Lindekracht. Hiermee is de kennis over de ontwikkeling en behoeften van baby's verder uitgebreid en is de sensibiliteit voor de signalen van de jongste kinderen vergroot. Daarnaast is het werken vastgelegd in speciaal babybeleid.
Zo wordt deskundig én betrokken het welzijn en de ontwikkeling ondersteund zodat de baby in vertrouwen de wereld kan gaan ontdekken.
Dit alles in nauwe samenspraak met de ouders, waarmee een pedagogisch partnerschap ontstaat. Op deze manier kan de -voor ieder mens zo essentiële- hechting ontstaan bij de baby.

Pedagogisch medewerkers noemen de nieuwe handelingsvisie een verrijking van hun werk. “Je werkt veel meer vanuit je hart en daardoor krijg je ook veel meer terug vanuit het hart van de ouder en vanuit het hart van het kleine kindje, dat aan je wordt toevertrouwd. En dat is heel mooi!”

Jonge of aanstaande ouders die graag meer willen weten over het Babyspecialistisch werken, vertellen wij heel graag meer hierover. Zij kunnen contact opnemen met Servicepunt Hoera: 077 – 358 97 97.