Hoera kindercentra

Nieuws

18 oktober 2022

Coronabesmettingen

Afgelopen week kwam het RIVM met het bericht dat het aantal coronabesmettingen verder toeneemt. Naar aanleiding daarvan is de coronathermometer op het coronadashboard naar stand 2 – verhoogde druk op de samenleving en zorg – gegaan. Wat betekent dit voor de kinderopvang?

Aangezien er nogal wat verwarring ontstond over wat het toenemend aantal bestemmingen voor de kinderopvang betekent, hebben de brancheorganisaties dit toegelicht.

Geen aanvullende maatregelen

En daar kunnen we kort en bondig over zijn: met het doorzetten van de stijging van de coronacijfers zijn we nog niet in een volgend scenario/trede van de maatregelenladder aangekomen. Er is momenteel daarom geen aanleiding om aanvullende maatregelen te nemen.

Basisregels van toepassing

Op dit moment gelden de basisregels, zoals opgenomen in scenario 1. Een houder kan zelf aanvullend facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2, als de omstandigheden daarom vragen. Dit is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen. Vanuit de overheid komt er aanvullend bericht als er extra maatregelen genomen moeten worden conform scenario 3 of 4. Als daartoe besloten wordt, volgt er ook een protocol op de exacte maatregelen. In de ladder kun je alvast in hoofdlijnen zien op welke thema’s de maatregelen betrekking zullen hebben per scenario.

Net als vorige week zijn de basismaatregelen nu extra belangrijk om te benadrukken, met name voor kwetsbaren: testen bij klachten, blijf thuis bij een positieve (zelf)test en haal je herhaalprik. Organisaties zijn zelf vrij om preventieve maatregelen te nemen om personeelsuitval te voorkomen of kwetsbare kinderen of werknemers te beschermen.

De coronathermometer

Zoals ook op het coronadashboard staat aangegeven, leidt een verandering op de coronathermometer niet automatisch tot andere maatregelen. Het betekent slechts dat de te verwachten infectiedruk of ziektelast verandert. De ‘thermometer’ is de duiding van de epidemiologische situatie door het RIVM.

Het kabinet neemt een besluit of er een stap gezet moet worden op de maatregelenladder en de adviezen van het OMT en MIT. Het is aan het kabinet om te bepalen of en welke maatregelen zij neemt. Zo weegt het kabinet ook maatschappelijke overwegingen mee in de besluitvorming. De thermometer heeft dus geen directe relatie met de maatregelenladder of sectorplannen.