Hoera kindercentra

Dagopvang en BSO

Professionele opvang in huiselijke sfeer,
bij u in de buurt.

Buitenschoolse opvang bij Hoera

De BSO van Hoera kindercentra biedt opvang aan kinderen die naar de basisschool gaan. Deze opvang bestaat uit:

  • voorschoolse opvang (VSO)
  • naschoolse opvang (NSO)
  • BSO op woensdag- en vrijdagmiddag

Het wordt elke werkdag, gedurende 40 schoolweken per jaar aangeboden. Buitenschoolse opvang kunt u afnemen als reguliere opvang (op vaste dagen) of als flexibele opvang (volgens flexibel rooster). Buiten onze standaard openingstijden kunt u de opvang uitbreiden met verlengde opvang (vanaf 06.30 uur en tot 18.30 uur).

Hoera kindercentra

Hoera kindercentra

Reguliere Buitenschoolse opvang

Reguliere buitenschoolse opvang is opvang waarbij op vaste dagen per week VSO en/of NSO wordt afgenomen. Afname is altijd 40 weken per jaar, minimale afname is 1 dagdeel per week.

Voorschoolse opvang (VSO) is opvang vanaf 07.30 uur tot aanvang school. Hoera zorgt ervoor dat uw kind op tijd op school is. Wanneer u gebruik maakt van VSO, betaalt u altijd 1 uur per keer dat u uw kind brengt. Behalve wanneer uw kind op vrijdag vrij heeft, en de hele ochtend naar Hoera komt. Dan betaalt u 5,5 uur.
Naschoolse opvang (NSO) is opvang na schooltijd tot uiterlijk 18.00/18.15/18.30 uur (einde schooltijd plus 3 uur). Hoera zorgt ervoor dat uw kind wordt opgehaald van school. Wanneer u gebruikmaakt van NSO betaalt u altijd 3 uur per keer.
BSO op woensdag- en vrijdagmiddag kent 2 varianten. BSO 'standaard' is einde schooltijd plus 3 uur. BSO 'lang' is einde schooltijd plus 6 uur.

Verlengde opvang

Hoera kindercentra biedt ook verlengde opvang aan voor alle soorten van reguliere, flexibele en vakantieopvang. Verlengde opvang is op aanvraag mogelijk, elke werkdag 's ochtends vanaf 06.30 uur en 's avonds tot 18.30 uur.

U kunt zowel structureel als incidenteel gebruikmaken van verlengde opvang. Voor verlengde opvang betaalt u het standaarduurtarief.

Hoera kindercentra

Flexibele buitenschoolse opvang

Werkt u op wisselende dagen en tijden? Geen probleem. Bij flexibele BSO geeft u minimaal 10 werkdagen van tevoren door wanneer uw kind naar Hoera komt. Ook bij flexibele BSO kunt u kiezen uit VSO, NSO of BSO op woensdag- en vrijdagmiddag, én verlengde openingstijden (zie boven).

Bij flexibele BSO geeft u van te voren aan hoe vaak uw kind gemiddeld per week naar de VSO en/of NSO komt. Dit wordt maandelijks in rekening gebracht. 

Per half jaar (januari t/m juni en juli t/m december) wordt het aantal keren dat uw kind daadwerkelijk bij Hoera is geweest opgeteld. Wanneer u meer gebruik hebt gemaakt van opvang bij Hoera, worden deze extra kosten achteraf in rekening gebracht.

Onder flexibele opvang verstaan we alle opvang die niet onder reguliere opvang valt,. Dus ook plaatsing in alleen even of oneven weken en verlengde opvang. Voor flexibele opvang betaalt u een toeslag bovenop het standaarduurtarief.

Opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen (strippenkaart)

Tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen is Hoera elke werkdag geopend van 07.30-18.00 uur. Verlengde opvang is op aanvraag mogelijk van 06.30-07.30 uur en 's avonds tot 18.30 uur.

Wanneer u gebruik wilt maken van opvang tijdens schoolvakanties, dan kan dat via een 'strippenkaart'. Een strippenkaart kunt u afnemen naast een BSOcontract. Maar ook alleen opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen is mogelijk! Meer informatie over het gebruik van de strippenkaarten in 2017 leest u hier.

Gratis dagdelen

In 2017 krijgt iedereen bij Hoera 3 gratis dagdelen per kalenderjaar. Lees hier de voorwaarden.

Hoera kindercentra