Hoera kindercentra

Tussenschoolse opvang (TSO)

Even lekker ontspannen, voordat we weer
aan de schoolmiddag beginnen

In Maasbree bij basisschool de Violier verzorgen wij de tussenschoolse opvang. Hiervan kunt u gebruik maken op vaste dagen, maar ook op flexibele dagen of incidenteel.

Kinderen kunnen op een gezellige manier hun boterhammen opeten. Daarna kunnen ze even lekker ontspannen, voordat ze weer aan de schoolmiddag beginnen. Dit natuurlijk onder begeleiding van onze (vrijwillige) medewerkers.

Voor aanmelden/ afmelden stuurt u een mail naar .

Hoera kindercentra-BSO jongens aan tafel