Hoera kindercentra

Peuterprogramma / VVE

Veel aandacht voor de verschillende
ontwikkelingsgebieden

Algemene informatie

Peuterspeelzalen harmoniseren steeds vaker met kinderopvangorganisaties. De peuterspeelzaal wordt dan geïntegreerd in de peutergroep van de kinderopvangorganisatie. Het begrip 'peuterspeelzaal' wordt steeds meer vervangen door 'peuterprogramma'.

De peuterspeelzalen bij Hoera kindercentra zijn al geharmoniseerd met de dagopvang. Alle kinderen van 2 tot 4 jaar die naar Hoera komen, nemen deel aan het gerichte peuterprogramma. In dit programma besteden we veel aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden en er is speciale aandacht voor de spraaktaalontwikkeling. We werken met een voor de peuters herkenbare structuur en dagindeling. Dit alvast ter voorbereiding op de basisschool.

Bekijk onze locaties

Hoera kindercentra

Bij Hoera kunt u er natuurlijk voor kiezen uw kind alleen tijdens het peuterprogramma te laten komen (zoals voorheen in de peuterspeelzaal). Uw kind komt dan alleen tijdens het peuterprogramma naar Hoera kindercentra. Ook kinderen die hele dag(del)en naar Hoera komen (dagopvang), nemen deel aan ditzelfde peuterprogramma.

Hoera kindercentra

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Bij Hoera werken we in het peuterprogramma met erkende VVE-programma's. Deze programma's voor Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn speciaal ontwikkeld om kinderen voor te bereiden op de basisschool en eventuele (taal)achterstanden tijdig te signaleren en te verminderen. Samenwerking en onderlinge afstemming met de diverse basisscholen is hierbij heel belangrijk. Kinderen met een (taal)achterstand kunnen op extra dagdelen aan het peuterprogramma deelnemen. Zodat hun kans om de achterstand weg te werken, wordt vergroot.

Maakt u alleen gebruik van het peuterprogramma? En heeft u daarom geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan kunt u gebruikmaken van de financieel aantrekkelijke gemeentelijke regeling. De verklaring die u hiervoor nodig hebt, vindt u onder "Aanmelden/ Inschrijven". Het is afhankelijk van de gemeente welk uurtarief er geldt.