Hoera kindercentra

LRKP Nummers

Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzalen (LRKP)

Alle locaties van Hoera zijn ingeschreven in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit betekent dat de locaties goedgekeurd zijn door de GGD, en dus aan alle wettelijke eisen voldoen. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, wanneer hun kinderen een locatie bezoeken die in het LRKP is opgenomen.

Hoera kindercentra