Hoera kindercentra

Veiligheid-Gezondheid-GGD

GGD inspectie en
Risico-Inventarisatie (RIE)

Een veilige en gezonde omgeving

Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld ontdekken. Daarbij zien ze vaak geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren wat wel en niet kan en wat wel en niet gevaarlijk is. In de tussentijd is een veilige omgeving daarom van groot belang.

Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk verplicht om bij te dragen aan een gezonde ontwikkeling van het kind in een gezonde omgeving en daarbij een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid te hanteren.
Binnen de dagopvang en de buitenschoolse opvang wordt er gekeken op welke manier grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s tot het minimum beperkt kunnen worden. Deze grote risico’s zijn onderverdeeld in drie categorieën: veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend gedrag. Ieder kwartaal wordt er door het team één categorie geëvalueerd en bijgesteld.

Daarnaast leren pedagogisch medewerkers kinderen in de dagelijkse praktijk bewust omgaan met kleine veiligheids- en gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld het belang van het insmeren met zonnebrandcrème voor het buitenspelen op een warme, zonnige dag.

Hoera kindercentra

Hoera kindercentra

Hygiëne en veiligheid

Hygiëne en veiligheid staan bij Hoera kindercentra hoog in het vaandel. Zo maken medewerkers kinderen bewust van het handen wassen voor het eten en na een toiletbezoek. De dagopvang moet aan een aantal vaste veiligheidseisen voldoen, bijvoorbeeld veiligheidstrips op de deuren en veilige stopcontacten.
Ook zijn er vaste voorschriften en protocollen om risico’s te beperken. Denk hierbij aan aan protocollen als het hitte protocol en het protocol veilig slapen Verder hebben al onze pedagogisch medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en is er op iedere locatie een ontruimingsplan. Pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van wat er van ze verwacht wordt tijdens een ontruiming en iedere locatie heeft BHV’ers.